Thứ tư, 23/01/2019

Thực hiện chương trình công tác Đội năm học 2017-2018 với chủ đề “Thiếu nhi Châu Thành thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, Hội đồng Đội huyện Châu Thành chỉ đạo Liên đội các trường học tổ chức thành công Đại hội Liên đội năm học 2017-2018.

daihoiTHCSAnNinh

Năm học 2017-2018, toàn huyện có 30 liên đội trực thuộc, với 8.568 đội viên, 264 chi đội.  Các liên đội tiến hành tổ chức đại hội từ đầu tháng 10 đến ngày 11/11/2017. Tại Đại hội, các Liên đội đã báo cáo tổng kết chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017, với chủ đề “Thiếu nhi Châu Thành, vâng lời Bác dạy, làm nghìn việc tốt, mừng Đại hội Đoàn”, Liên đội các trường đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, chương trình phát thanh măng non; các phong trào thi đua học tốt, Đôi bạn cùng tiến, phong trào trường em “Xanh - Sạch - Đẹp”, Phong trào “Đàn gà Khăn quàng đỏ”, “Kế hoạch nhỏ”, “Tiếp sức đến trường”, các công trình, phần việc măng non… được các em tích cực hưởng ứng. Ngoài ra, Liên đội các trường học còn hưởng ứng tốt các phong trào thi đua do nhà trường và Hội đồng Đội huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022…

Hầu hết các văn kiện tại các đại hội đã đánh giá rõ thực trạng tình hình đội viên, thiếu niên, nhi đồng, những việc làm được, chưa làm được trong năm học vừa qua. Từ đó phân tích nguyên nhân tồn tại rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Về công tác nhân sự, các Liên đội đã bầu ra tập thể các BCH Liên đội với tổng số 249 đại biểu/ 30 liên đội, nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018, góp phần đưa phong trào Đội ngày một vững mạnh xứng đáng với sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác thanh, thiếu nhi trên địa bàn huyện Châu Thành.

Du Yên

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000177054

  Số người đang online : 116.