Thứ tư, 23/01/2019

Ngày 11/01/2018 tại hội trường Mặt trận Tổ quốc huyện. Hội đồng đội huyện Mỹ Tú tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Đội trường học, năm học 2017-2018.

mt so ket hk 1 2017-2018

Trong học kỳ vừa qua, Hội đồng đội huyện Mỹ Tú, đã tập trung tuyên truyền, quán triệt cho trên 3000 lượt đoàn viên, học sinh học tập các nghị quyết, kết luận của Đảng, Đoàn, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ý nghĩa các ngày lễ lớn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên trường học, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, thành lập các mô hình giúp nhau học tập, câu lạc bộ, đội, nhóm, hoạt động theo sở thích, sở trường, các Câu lạc bộ học thuật như: Câu lạc bộ tiếng Anh, văn học, tin học, tiếng Việt, toán, Aerobic, nhảy hiện đại…, vận động đoàn viên, học sinh tham gia hiến máu tình nguyện với 160 đơn vị máu, tích cực thực hiện phong trào“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã trao 114 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong nghịch cảnh, quan tâm định hướng và hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên, học sinh, và tích cực xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi cũng đạt được nhiều kết quả, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đội viên các phong trào do nhà trường phát động và thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều việc làm thiết thực như về nguồn, viếng nghĩa trang liệt sỹ, tham quan khu di tích lịch sử, thăm và trao tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ.

Thời gian tới, Hội đồng Đội huyện sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình Đoàn - Đội trường học, học kỳ II năm học 2017-2018 một cách có trọng tâm, trọng điểm; hội đồng đội các xã - thị trấn phối hợp cùng ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên tổng phụ trách tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Huyện Đoàn Mỹ Tú

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000177054

  Số người đang online : 100.