Thứ tư, 23/01/2019

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong học kỳ I, năm học 2018 – 2019; đồng thời triển khai một số hoạt động công tác tác Đội và phong trào thiếu nhi đến cuối năm học. Ngày 09/01/2019 Hội Đồng Đội thị xã Ngã Năm tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2018-2019. Tham dự hội nghị có chị Trịnh Ánh Nguyệt – Bí thư Thị Đoàn; anh Phan Minh – Phó trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã; các anh, chị là thành viên Hội đồng Đội thị xã và giáo viên Tổng phụ trách Đội ở các điểm trường trên địa bàn thị xã.

N5sơ kết đội1

Hội nghị đã tập trung thảo luận đóng góp vào kết quả thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong học kỳ I, năm học 2018-2019. Hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể thực hiện từ đây đến cuối năm học. Trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm: công tác chăm lo cho thiếu nhi, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Liên đội, Chi đội, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong năm học 2018 – 2019 đã đề ra.

Thị đoàn Ngã Năm

 
Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000177054

  Số người đang online : 62.