Thứ hai, 23/07/2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, trong bất kỳ vị trí, hoàn cảnh nào, Bác luôn tiên phong, mẫu mực, giản dị và tiết kiệm. Bác Hồ thường căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm; tiết kiệm sức lao động, tiền bạc, đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Với Bác, đức tính tiết kiệm thời gian là rất quý báu, Người luôn quý trọng, sử dụng hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại, để sao cho không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Người luôn cần mẫn tận dụng thời gian làm việc. Tiết kiệm thời gian của Bác không chỉ là tiết kiệm cho mình, trong các cuộc họp, gặp mặt... mà còn không để lãng phí thời gian cho mọi người. Từ tấm gương đó của Bác và nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 03/7/2018 Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức triển khai mô hình “Thời gian quý báu lắm” đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Ký cam kết thực hiện mô hình Thời gian quý báo lắm

Mô hình được các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố triển khai đến tận đoàn viên và trong suốt năm 2018, nội dung mô hình tập trung cho cán bộ Đoàn, đoàn viên cam kết thực hiện tốt giờ giấc làm việc tại cơ quan, đơn vị; tham gia dự các cuộc họp, các hoạt động Đoàn đúng thời gian; có xây dựng kế hoạch cá nhân cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình không là hao tốn thời gian làm việc, công việc tồn đọng, kéo dài và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Các nội dung của mô hình sẽ được đưa vào xét tiêu chí thi đua cũng như xét phân loại đoàn viên cuối năm của các đơn vị.

Việc thực hiện mô hình giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên học tập theo Bác trong thực hiện đảm bảo giờ giấc làm việc, tham gia các cuộc họp, các hoạt động của Đoàn, từ đó cũng xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn, đoàn viên gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động và cũng góp phần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 01 - CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Sau buổi triển khai của Ban Thường vụ Thành Đoàn các cơ sở Đoàn sẽ tổ chức cho 100% đoàn viên đăng ký tại cơ sở thực hiện mô hình, qua đó hình thành ý thức nghiêm chỉnh trong chấp hành thời gian làm việc, tham gia các phong trào của đoàn viên.

Thành Đoàn Sóc Trăng

 
Xem các ảnh khác

tin tuan

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000161460

  Số người đang online : 71.