Thứ tư, 23/01/2019

Từ ngày 23 đến ngày 27/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức đoàn đến giám sát các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc về công tác Giám sát công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi và phản biện xã hội năm 2017.

IMG 9299

Nhìn chung, các tổ chức Đoàn đến giám sát đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo yêu cầu của đoàn công tác, báo cáo tiếp đoàn cơ bản đáp ứng theo đề cương. Các đơn vị nêu lên được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị. Qua đó cũng đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm của đơn vị, đồng thời kiến nghị với Đoàn giám sát những vướng mắc trong quá trình chỉ đạo và thực hiện ở cơ sở.

         Kết thúc các buổi giám sát, Đoàn đã yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phải chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng chương trình và bám sát theo văn bản của Trung ương Đoàn, của Tỉnh đoàn, nên lấy ý kiến của nhiều đối tượng thanh niên trong mọi lĩnh vực bằng những hình thức phong phú, đa dạng, gần gũi với thanh niên. Công tác thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn, nắm chặt diễn biến tư tưởng của cán bộ Đoàn.

         Ngoài ra, Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị đăng ký giám sát và phản biện xã hội năm 2017, cần lựa chọn nội dung, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000177054

  Số người đang online : 126.