Thứ hai, 17/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số: 300-KH/TĐTN-BTG, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2017. Từ ngày 8 đến 9/11/2017, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ chuyên trách phụ trách công tác tôn giáo Tỉnh Đoàn; các huyện, thị, thành Đoàn và 109 cán bộ đoàn xã, phường, thị trấn.

Hinh tap huan ton giao

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18-11-2016. Luật gồm 9 chương 68 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Thông qua hội nghị, nhằm bổ sung kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần nâng cao công tác quản lý, triển khai thực hiện công tác tôn giáo ở địa phương hiệu quả. Đặc biệt, giúp cán bộ Đoàn nắm vững luật và các văn bản pháp luật có liên quan để tuyên truyền, vận động chức sắc tôn giáo hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

 Thạch Phước Tài – Trưởng Ban ĐKTHTN

Xem các ảnh khác

khoanh khac tinh nguyengoc1

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000173919

  Số người đang online : 20.