Thứ tư, 23/01/2019

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2018, Đảng ủy Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hồ Thanh Sang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và các đồng chí đảng viên Đảng ủy Tỉnh đoàn tham dự.

tong ket dang 2017

Trong năm 2017, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tỉnh đoàn đạt được những kết quả nổi bật cụ thể như sau: tổ chức tốt việc tuyên truyền đến đảng viên và quần chúng ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017, mỗi chi bộ sinh hoạt 02 chuyên đề, đảm bảo theo nội dung đăng ký với Đảng ủy Khối các Cơ quan; đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo nguồn kết nạp đảng viên, đảm bảo chỉ tiêu đăng ký năm 2017. Đảng ủy đã thực hiện các thủ tục đề nghị phát triển 01 đảng viên; cử 01 đảng viên dự bị tham gia lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới,...

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành 08 chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết) và tổ chức thành công các hoạt động trọng tâm năm 2017. Đặc biệt, đã tập trung lãnh, chỉ đạo cơ quan Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hàng quý, Đảng ủy tiến hành làm việc định kỳ với các đoàn thể, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, những khó khăn, có hướng lãnh, chỉ đạo kịp thời.

Dịp này, Đảng ủy Tỉnh đoàn trao giấy khen cho Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Tổ chức - Tuyên giáo là 02 Chi bộ đạt danh hiệu“Trong sạch vững mạnh”; trao giấy khen của Đảng ủy Tỉnh đoàn cho 05 đồng chí “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017”.

Trần Văn Thủ

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000177054

  Số người đang online : 123.