Thứ hai, 23/07/2018

Xuất phát từ thực tiễn khách quan trong thời gian qua, hoạt động phát triển kinh tế nhỏ lẽ, theo tập quán hộ của người dân nói chung và đoàn viên thanh niên nông thôn nói riêng đã đẫn đến tình trạng khó tiếp cận được khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, thiếu tương trợ nhau trong sản xuất, sản phẩm bán ra bị thương lái ép giá. Là người trực tiếp làm ra sản phẩm nhưng nông dân lại là người thụ hưởng nguồn lợi ít nhất từ sản phẩm.

to hop tac nuoi bo

Bên cạnh đó, những năm qua từ góc độ công tác đoàn kết tập hợp thanh trên địa bàn thị xã, điều kiện khách quan về tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã cơ bản chưa đáp ứng được nhu cầu việc làm cho đoàn viên thanh niên. Hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thị xã còn bị giới hạn bởi các nguồn lực, công cụ hỗ trợ. Các quy định, điều kiện để được hỗ trợ, thụ hưởng các nguồn lực từ phía các ngành phối hợp còn nhiều khó khăn cho đoàn viên thanh niên. Công tác hỗ trợ từng cá nhân đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế hiệu quả mang lại chưa cao, chưa phát huy vai trò tương trợ, đoàn kết của tập thể chi đoàn. Từ đó dẫn đến tình trạng đoàn viên thanh niên bỏ quê đi làm ăn xa diễn ra khá phổ biến tại khu vực nông thôn, công tác đoàn kết hợp thanh niên khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận thanh niên tại địa phương không gắn bó với tổ chức Đoàn, công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên từ đó cũng bị hạn chế. Không có việc làm, việc làm có thu nhập thấp, hoặc không ổn định tất yếu sẽ dẫn đến việc phát sinh các tệ nạn xã hội, trộm cắp, lừa đảo, hành nghề vi phạm pháp luật.

Với việc cụ thể hóa kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành Thị Đoàn năm 2015, hoạt động hỗ trợ, thành lập tổ hợp tác phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên trên đia bàn thị xã là một trong những chỉ tiêu quan trọng được Ban Thường vụ Thị Đoàn đề ra nhằm khắc phục những khó khăn đặt ra.

Trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, với mục đích hợp tác, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tổ hợp tác nuôi bò khóm Vĩnh Hậu, Phường 3, thị xã Ngã Năm được thành lập vào tháng 9 năm 2015 với số lượng hơn 20 thành viên là đoàn viên thanh niên của khóm. Từ khi thành lập đến nay tổ hợp tác đã trở thành nơi trao đổi kinh nghiệm làm ăn và tiếp nhận kiến thức khoa học kỹ thuật mới để phục vụ cho nhu cầu của tổ viên.

Không chỉ riêng tổ hợp tác nuôi bò, tổ hợp tác trồng nấm rơm ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới từ khi thành lập đến nay đã đem lại hiệu quả không kém. Thay vì phải thuê mướn nhân công mỗi khi vào vụ như trước đây, tổ hợp tác đã thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ nhau ngày công lao động, kỹ thuật trồng, xử lý thuốc và đầu ra cho sản phẩm. Anh Lê Minh Dương, tổ trưởng tổ hợp tác chia sẻ: “Trước đây khi vào mùa vụ việc thuê mướn nhân công gặp rất nhiều khó khăn, giá nhân công cao, lại chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc xử lý rơm, xuống meo giống từ đó vốn đầu tư cao, chất lượng ít nhiều lại giảm. Từ khi thành lập tổ hợp tác các thành viên thay phiên nhau giúp đỡ ngày công lao động, chia sẻ kỹ thuật trồng nấm, cách phòng tránh một số loại bệnh trên nấm từ đó mỗi đợt mấm cho năng suất cao hơn, vốn đầu tư cũng ít đi”.

Từ kết quả bước đầu cho thấy xây dựng các tổ hợp tác phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên là một giải pháp hiệu quả, có thể giải quyết đồng thời nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế nói chung và trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn nói riêng. Thông qua mô hình tổ hợp tác, đoàn viên thanh niên có thể tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, phát huy tính đoàn kết đồng thời tận dụng, tranh thủ triệt để các công cụ, nguồn lực hỗ trợ từ phía các ngành chức năng. Quan trọng hơn là khi kết hợp hài hòa giữa hoạt động sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của tổ hợp tác thì công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn trở nên thuận lợi hơn, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dễ đi vào nhận thức của đoàn viên.

 Anh Trần Thanh Đảm, Bí thư chi đoàn, tổ trưởng tổ hợp tác nuôi bò khóm Vĩnh Hậu, Phường 3 cho biết: “Từ khi thành lập tổ hợp tác, chi đoàn khóm đã gắn thời gian sinh hoạt chi đoàn cùng với thời gian sinh hoạt tổ hợp tác, bởi gần 80% tổ viên tổ hợp tác là đoàn viên của khóm, từ đó việc sinh hoạt chi đoàn khóm diễn ra đều đặn, công tác tuyên truyền giáo dục và các phong trào của chi đoàn đề ra đều hoàn thành tốt”.

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định mô hình tổ hợp tác là mô hình triển vọng mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đoàn kết tập hợp thanh niên phát triển. Tuy nhiên cần có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân rộng mô hình từ phía các ngành chức năng.

 

Thị Đoàn Ngã Năm

 

Xem các ảnh khác

tin tuan

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000161460

  Số người đang online : 56.