Thứ năm, 20/09/2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng lớn, nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc và thời đại, một trong những di sản tinh thần vô giá mà Bác để lại cho Nhân dân và cho thế hệ trẻ nước ta là những quan điểm, nội dung tư tưởng chiến lược về giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, tổ chức và phát huy vai trò to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm cho cán bộ, ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, trong nhận thức và hành động.

khen thuong 19 guong hoc tap lam theo loi Bac

Trong 05 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh được triển khai thường xuyên và đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn và xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo bằng các hình thức như: thi trực tuyến “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trên mạng Internet”; Hội thi “Thanh niên Sóc Trăng với tư tưởng Hồ Chí Minh”, Liên hoan tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh; hội thi tìm hiểu Di chúc của Bác; Hội thi “Giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Tuyên truyền viên trẻ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai học tập 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị; tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”; chiếu phim “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”; phát động phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, các buổi nói chuyện truyền thống, các cuộc “Hành trình theo chân Bác”; tổ chức thi vẽ tranh, sáng tác thơ ca về Bác; mô hình sổ nhật ký làm theo lời Bác, Hội nghị tuyên dương “Báo công dâng Bác”, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm học tập và làm theo lời Bác.... Qua đó, giúp cho các bạn ĐVTN rèn luyện phẩm chất cần cù trong lao động, học tập, gương mẫu thực hành tiết kiệm, giản dị, khiêm tốn, đấu tranh chống lại mọi biểu hiện suy thoái, xuống cấp về đạo đức, xã hội, phấn đấu góp phần xây dựng lớp thanh niên thời đại mới vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Bên cạnh những cách làm mới, sáng tạo trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều mô hình - điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 03 như: “Sổ nhật ký làm theo lời Bác”; Gây quỹ học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, “Nuôi heo đất - Vì đàn em thân yêu”; “Ao cá thanh niên nhớ ơn Bác Hồ”; “Sổ tay rèn luyện”, nhà “Khăn quàng đỏ”, Ngôi nhà 100 đồng; Người con hiếu thảo, Nghĩa tình đồng đội”; Hủ gạo tình thương; Quỹ thắm tình đồng sự”... Bên cạnh các mô hình tiêu biểu, trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn luôn chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều cách làm hay trong triển khai học tập và làm theo lời Bác và đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với những nội dung học tập và làm theo như: Tăng sinh Cao Văn Thịnh - Đoàn Trường BTVH  Pali Trung cấp Nam bộ với nội dung làm theo “Không dao động trước những khó khăn thử thách, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, trung thực, thẳng thắn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đồng chí Lưu Diễm Trang - Chi đoànTrường Chính Trị với nội dung làm theo Sống có lý tưởng, trách nhiệm với công việc”; Tăng sinh Danh Nê - Đoàn Trường BTVH  Pali Trung cấp Nam bộ với nội dung làm theo “Gương mẫu trong học tập, giữ gìn đoàn kết nội bộ”; đồng chí Phạm Chánh Tông - Chi Đoàn Trường Chính Trị với nội dung làm theo “Đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”....

Với những kết quả đạt được cho thấy, qua 5 năm triển khai thực hiện hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình - gương điển hình tiêu biểu được duy trì và nhân rộng đến đông đảo cán bộ, ĐVTN trong các cấp bộ Đoàn. Từ đó, cho thấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng, là môi trường và điều kiện giúp chúng ta tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trao dồi nhận thức, hoàn thiện bản thân trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Học tập và làm theo Bác không chỉ giúp cho ĐVTN trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ và hành động, mà đó còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động và đặc biệt là đối với tuổi trẻ tỉnh nhà học Bác đã góp phần rất lớn vào việc định hướng xây dựng một hình mẫu thanh niên Sóc Trăng thời kỳ mới với những nét đặc trưng riêng theo 04 tiêu chí “Yêu nước, trách nhiệm, năng động, tri thức”.

 

Bích Loan

 

Xem các ảnh khác

khoanh khac tinh nguyengoc1

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000166520

  Số người đang online : 25.