18-04-2015

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2011 – 2012 (dự thảo)

Email In PDF.

           

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 – 2012 của Hội đồng Đội Trung ương.

Năm học 2011 – 2012 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 – 2012 tập trung và các nội dung cụ thể như sau:
          Tải văn bản về xem thêm: