Thứ ba, 14/07/2020

Sáng 05/6, huyện đoàn Trần Đề tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Gắn với tuyên duơng ĐVTN tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cho Cán bộ Đoàn, ĐVTN

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết 04 năm chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bám sát yêu cầu, chức năng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên.

IMG 20200605 144333

Trong 04 năm thực hiện, các cấp bộ Đoàn – Hội Đội tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với điều kiện tiếp thu cụ thể của từng đối tượng thanh thiếu nhi. Tập trung vào nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác thanh niên, trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”. Theo đó, Đoàn cấp cơ sở và chi đoàn trực thuộc thực hiện được các mô hình phong phú, đa dạng như:

- Các Mô hình học tập cần, kiệm, liêm, chính theo Bác tiêu biểu như: “Tuổi trẻ Trần Đề thực hành tiết kiệm, “Hủ gạo tình thương”, “Thùng rác 0 đồng”, “Tủ sách thanh niên – ươm mầm tri thức”,Nhật ký làm theo lời Bác,Hành trình làm theo lời Bác,Nghĩa tình biên giới hải đảo”; “Góp đá xây Trường Sa,

- Các phong trào tiêu biểu như: “Nuôi heo đất”, “Công trình măng non Nhà khăn quàng đỏ”, “Nhà Đoàn viên”, “Nhà tình bạn”,… Trong 04 năm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn vận động, xây dựng và bàn giao 05 căn nhà Khăn quàng đỏ, 10 căn nhà Đại Đoàn kết, 01 căn nhà tình bạn, tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ đồng.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp song song với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mô hình mới, cách làm hay. Huyện Đoàn đã tuyên dương hơn 70 cá nhân và 10 tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác. Có 01 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020.

Dịp này, huyện đoàn khen thưởng 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi”.

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

untitled-5c-20i 38070456 1

60896266 1300754520086946 5020992785373724672 n

12182897 603658033108082 7224595914292679348 o

59413866 1969333463178530 5610172443374125056 n

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

hkqd


000221998

  Số người đang online : 26.