Thứ tư, 23/09/2020

Chiều ngày 18/08/2020 Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh găn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” cho cán bộ Đoàn.

Tại buổi hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Kiều Thu - Bí thư Thành Đoàn, đã triển khai chuyên đề nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp bộ Đoàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nồng cốt trong xây dựng thực hiện Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ.

fbghdgyrtuyrhgfh

Bên cạnh đó, đại biểu đã được quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2020 gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú, đa dạng.

                                                                   Tin, ảnh: Hải Vân (Thành Đoàn)

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

untitled-5c-20i 38070456 1

bao ve nen tang tu tuong cua dang

60896266 1300754520086946 5020992785373724672 n

12182897 603658033108082 7224595914292679348 o

59413866 1969333463178530 5610172443374125056 n

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

hkqd


000228486

  Số người đang online : 13.