Thứ sáu, 7/08/2020

Ngày 08/01/2019, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì hội nghị.

DSC 1227

Trong năm 2018, các nội dung hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thực hiện theo tiến độ kế hoạch và đảm bảo được triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ, các chỉ tiêu trong năm đề ra cơ bản đã hoàn thành. Công tác tuyên truyền, giáo dục được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và là mục tiêu trong các hoạt động phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức triển khai cho ĐVTN nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8, khóa XII của Đảng; quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ Đoàn, ĐVTN góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện, Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, như: xây dựng cầu giao thông nông thôn, tuyến đường thắp sáng đường quê, đoạn đường cột cờ Tổ quốc, vận động người dân làm hàng rào, cột cờ trước nhà, phát hoang bụi rậm làm thông thoáng các tuyến đường giao thông. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia “Xây dựng đô thị văn minh”, hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”,... Tổ chức hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Bên cạnh đó, đã ban hành nhiều hướng dẫn, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn, định hướng các nội dung sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, từ đó, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nhất là chi đoàn trên địa bàn dân cư đã có bước tiến triển trên cả 3 mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Trong năm, đã phát triển được 12.770 đoàn viên mới. Tổng số đoàn viên hiện nay là 53.776; đồng thời, giới thiệu 1.905 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết quả có 1.299 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả, với các hoạt động ngày càng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp thanh niên, đặc biệt là công tác tập hợp thanh niên trong các vùng tôn giáo, dân tộc, từng bước đổi mới nội dung, hình thức tập hợp thanh niên thông qua việc tạo các mô hình mới phong phú, đa dạng.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Võ Kim Chuyền - Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị tập thể và cá nhân Ban Thường vụ tiếp tục tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức giáo dục của Đoàn; phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để định hướng, tuyên truyền, giáo dục ĐVTN theo hướng sát thực, phù hợp với tâm lý thanh thiếu nhi. Cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp tích cực đi cơ sở, tham dự các cuộc họp lệ Chi đoàn. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền trong thực hiện các chương trình hành động cách mạng của Đoàn, tổ chức các hoạt động, phong trào bám vào chủ đề năm 2019 “Năm thanh niên tình nguyện”. Tạo điều kiện cán bộ Đoàn nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ,... đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào TTN trong tình hình mới.

Quý Nguyên

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

untitled-5c-20i 38070456 1

bao ve nen tang tu tuong cua dang

60896266 1300754520086946 5020992785373724672 n

12182897 603658033108082 7224595914292679348 o

59413866 1969333463178530 5610172443374125056 n

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

hkqd


000224279

  Số người đang online : 39.