Thứ ba, 14/07/2020

        Ngày 22/6/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai học tập các bài lý luận chính trị năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện cho 110 đồng chí cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện.

          Tại hội nghị, báo cáo viên đã triển khai nội dung 4 bài lý luận chính trị gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

IMG 8370 

             Thông qua nội dung lý luận, các học viên tiến hành thảo luận, giải quyết các tình huống đặt ra liên quan đến thực tiễn công tác Đoàn hiện nay. Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng việc học tập các bài lý luận chính trị kết hợp hai hình thức trắc nghiệm và tự luận. Triển khai học tập các bài lý luận chính trị cho đoàn viên là việc làm thường xuyên, định kỳ hàng năm được các tổ chức cơ sở Đoàn phấn đấu triển khai đến 100% đoàn viên trực thuộc đơn vị.

                                              Huyện đoàn Thạnh Trị

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

untitled-5c-20i 38070456 1

60896266 1300754520086946 5020992785373724672 n

12182897 603658033108082 7224595914292679348 o

59413866 1969333463178530 5610172443374125056 n

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

hkqd


000221998

  Số người đang online : 36.