Thứ tư, 21/10/2020

Quán triệt thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TĐTN-UBKT ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội năm 2020. Ban Thường vụ Huyện đoàn Cù Lao Dung xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vào tuần cuối tháng 05 và đầu tháng 06 năm 2020 ở tất cả cở sở Đoàn xã, thị trấn.

h1 Công tác kiểm tra Đoàn 6 tháng 2020 cld

Kết quả Đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát như Công tác tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp giữa nhiệm kỳ 2017-2022 được các cơ sở đoàn tổ chức rà soát, đánh giá, có so sánh các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện đạt trên 60% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 được các đơn vị triển khai thực hiện tốt; Công trình, phần việc thanh niên được các cơ sở đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả theo tình hình thực tế của địa phương đơn vị; Công tác quản lý nguồn vốn ủy thác cũng được đa số Đoàn các xã, thị trấn thực hiện tốt,…

Trong thực hiện kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Huyện đoàn kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị khắc phục những mặt còn hạn chế, chậm thực hiện, đồng thời chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ công tác cần tập trung thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2020, Huyện đoàn cũng trả lời và ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị cơ sở để kịp bổ sung hoàn chỉnh những giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 để góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.

Văn phòng Huyện đoàn Cù Lao Dung

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

untitled-5c-20i 38070456 1

bao ve nen tang tu tuong cua dang

60896266 1300754520086946 5020992785373724672 n

12182897 603658033108082 7224595914292679348 o

59413866 1969333463178530 5610172443374125056 n

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

hkqd


000231007

  Số người đang online : 25.