Thứ tư, 23/09/2020

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về việc “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên”, Huyện đoàn Thạnh Trị đã phát động và triển khai Cuộc vận động "Thanh thiếu niên 3 không với ma túy” ở 100% cơ sở Đoàn. Đến nay, cuộc vận động trở thành phong trào thi đua rộng khắp của các tổ chức Đoàn và lực lượng công an, góp phần hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội liên quan đến ma túy nói riêng và tệ nạn xã hội nói chung.

3 koma tuy

 

Tủ sách pháp luật ở các cơ sở Đoàn góp phần tạo môi trường tích cực giúp thanh, thiếu niên tránh xa ma túy, tệ nạn xã hội

 

Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với công an tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên. Các cơ sở Đoàn tích cực vận động thanh, thiếu niên “3 không với ma túy” (không thử, không giữ, không sử dụng ma tuý) đến 100% ĐVTN. Phong trào huy động sự tham gia của các tổ chức Đoàn và lực lượng công an cơ sở, có sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

Đoàn thanh niên chủ động phối hợp với lực lượng công an xã, chính quyền địa phương đến từng gia đình trên địa bàn dân cư nắm tình hình, số lượng thanh thiếu niên nghiện ma túy để có biện pháp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ; phối hợp với lực lượng công an các cấp xây dựng “Hòm thư tố giác” được đặt tại cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư

Để giúp thanh, thiếu niên có đầy đủ thông tin, hiểu biết pháp luật cũng như tạo điều kiện, môi trường lành mạnh, tích cực, các cơ sở Đoàn duy trì, phát triển nhiều CLB, nhóm thanh niên như các CLB: Tuổi trẻ với pháp luật, Góc thân thiện, từ đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ và hướng dẫn thanh niên nghiện ma túy, thanh niên bị nhiễm HIV/AIDS tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.

Huyện Đoàn Thạnh Trị

Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

untitled-5c-20i 38070456 1

bao ve nen tang tu tuong cua dang

60896266 1300754520086946 5020992785373724672 n

12182897 603658033108082 7224595914292679348 o

59413866 1969333463178530 5610172443374125056 n

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

hkqd


000228480

  Số người đang online : 22.