29-03-2015

Đại hội điểm Chi đoàn Sở Giao thông Vận tải và Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng nhiệm kỳ 2012-2014

       alt

 Để làm cơ sở cho các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt Đại hội, Ban Thường vụ Đoàn TN Khối CCQ, chọn 02 đơn vị Chi đoàn Sở Giao thông Vận tải và Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng làm điểm chỉ đạo Đại hội cơ sở Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014 và bầu Bí thư trực tiếp để rút kinh nghiệm ở các đơn vị còn lại.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện cấp ủy Đảng đơn vị, BTV Đoàn TN Khối các Cơ quan; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Đoàn chủ tịch báo cáo tình hình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2011 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012-2014, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là thông qua đề án nhân sự và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2014. Qua kết quả Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông Vận tải bầu 05 đồng chí vào BCH Chi đoàn; Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng bầu 15 đồng chí vào BCH Đoàn Trường, 05 đồng chí vào BTV, 01 Bí thư và 02 Phó Bí thư.

Qua đại hội giúp cho các cơ sở Đoàn rút ra được những mặt được, hạn chế trong cách thức tổ chức Đại hội. Qua đó nhằm giúp cho các cơ sở Đoàn còn lại tổ chức Đại hội được tốt hơn.

Đoàn TN Khối các Cơ quan